Wat is Meteorologie?

Posted on

Meteo-Ahoy Meteorologie 01Wat is meteorologie? Volgens Van Dale is meteorologie “weerkunde of kunde van de dampkringsverschijnselen”. Het is een aardwetenschap en bij de wetenschappelijk studierichtingen een specialisatie binnen de studierichting Bodem, Water en Atmosfeer (Universiteit Wageningen) of Natuurkunde (Universiteit Utrecht).

Het weer is ook een belangrijk onderwerp in ons dagelijks sociale verkeer.

Meteo-Ahoy Meteorologie 02We ondervinden het weer niet alleen dagelijks in al zijn facetten maar het is ook een belangrijk gespreksonderwerp. Het komt nog steeds voor dat evenementen, zoals voetbalwedstrijden, worden afgelast t.g.v. het weer.

Aangezien het weer een belangrijk onderwerp is, is het ook een onderdeel van de nieuwsberichten. Daarnaast kan het dagelijks benodigde weerbericht ons ook bereiken middels speciaal hiervoor ontwikkelde app’s.

Meteo-Ahoy Meteorologie 03 Meteo-Ahoy Meteorologie 04Soms bestaat er behoefte aan achtergrond informatie over meteorologie. Dit kan variëren van het juist interpreteren van het dagelijks weerbericht van de NOS of RTL, maar ook de informatie welke u bereikt via een app geïnstalleerd op uw mobieltje.

Daarnaast bestaat bij veel beoefenaars van diverse hobbies behoefte aan gerichte meteorologische cursussen. Hierbij kunt u denken aan beoefenaars van de bergsport, watersport, etcetera.

Meteo-Ahoy verzorgt cursussen en trainingen op diverse niveaus, van meteorologie voor de leek tot de beroepsbeoefenaar, van meteorologie voor de basisschool tot meteorologie voor de luchtvaart en scheepvaart.

Meteo-Ahoy is gevestigd te Maastricht.

Bali