“Schepen zijn fraai”

Posted on

dhr. Karstanje, mijn leraar Zeemanschap, Scheepsbouw en Optisch Seinen aan de Hogere Zeevaartschool te Vlissingen zei vaak:

‘Schepen zijn niet mooi maar fraai. Vrouwen zijn mooi.’

s.s. Limburg (1946)

m.s. Bali (1947)

m.s. Arendskerk (1948)

m.s. Garoet (1948)

s.s. Ampenan (1951)

s.s. Billiton (1951)

m.s. Tjinegara (1951)

m.s. Straat Banka (1952)

m.s. Tjibantjet (1952)

s.s. Amerskerk (1952)

m.s. Senegalkust (1953)

m.s. Karimun (1953)

m.s. Bengkalis (1953)

m.s. Bawean (1953)

m.s. Oostkerk (1954)

s.s. Bengalen (1956)

m.s. Giessenkerk (1956)

m.s. Ommenkerk (1956)

m.s. Straat Lombok (1957)

m.s. Van der Hagen (1956)

m.s. Randfontein (1958)

m.s. Dahomeykust (1959)

m.s. Tjitarum (1959)

m.s. Straat Colombo (1962)

m.s. Straat Franklin (1963)