MOESSON DEPRESSIE

Posted on

Moesson depressies (monsoon depressions) zijn herkenbaar door bijna cirkelvormige of elliptische isobaren rond een kern met lage druk, en hebben een diameter van 500-1000 km (figuur 01). De kerndruk is 3 tot 10 hPa lager dan de luchtdruk van de omgeving. Deze verstoringen komen zo’n drie keer per maand voor tijdens de ZO Aziatische zomermoesson (zie Moesson), hebben een levensduur van enkele dagen tot een week en brengen op uitgebreide schaal neerslag. Ze komen het meeste voor in de Golf van Bengalen en de Arabische Zee nabij de moessontrog.

Door convergentie in de westelijke moessonstroming nabij het aardoppervlak, en door divergentie in de oostelijke stroming in de bovenlucht ontstaan er stijgende bewegingen, welke intensiveren door het vrijkomen van latente warmte. De sterkste circulatie is op 700 hPa aanwezig, waaronder een koude kern aanwezig is. De grootste verticale bewegingen en de daarbij behorende bewolking en overvloedige regenval (100 tot 200 mm dag-1) zijn voornamelijk aan de westkant van de depressie aanwezig. Ongeveer 50% van de zomerregens in India is toe te schrijven aan de passage van moesson depressies. Na vorming trekt de depressie langzaam met de bovenstroming naar het WNW. De depressie ontwikkelt zich bijna nooit tot een tropische cycloon (zie Tropische Cyclonen), omdat de sterke windschering de vorming hiervan verhindert. Boven land aangekomen verdwijnt de depressie snel.

Figuur 01: Een moesson depressie boven India met de stroomlijnen en isotachen voor verschillende niveaus en een satelliet foto. DMSP = Defense Meteorological Satellite Program, een United States Department of Defense satelliet systeem.

Figuur 01:
Een moesson depressie boven India met de stroomlijnen en isotachen voor verschillende niveaus en een satelliet foto.
DMSP = Defense Meteorological Satellite Program, een United States Department of Defense satelliet systeem.