Maritieme Meteorologie

Posted on

Pagina 05 02 Foto 01
Evenals als meteorologie is ook de oceanografie een onderdeel van de aardwetenschappen.

Beide wetenschappen zijn met elkaar verbonden omdat atmosfeer en hydrosfeer elkaar wederzijds beïnvloeden.

De atmosfeer beïnvloedt op velerlei wijzen de zeeën – denk bijvoorbeeld aan de golven die door de wind worden opgewekt en aan de zeestromen die door de wind op gang gehouden worden – en de zee beïnvloedt op velerlei wijzen de dampkring – denk aan de invloed van de zeeën en zeestromingen op de klimaten van de aarde.

Wellicht dat u nieuwgierig bent geworden en meer wil weten over oceanografie (Maritieme Meteorologie).

Ook is het een onderwerp wat elke zeiler zou moeten aanspreken als voorbereiding op een eventuele wereldreis.

Oceanen & Zeeën

Golven op Zee

Getijden

Pagina 05 02 Foto 02